เกี่ยวกับ Fullerton Markets International Limited

กฏควบคุมการดำเนินงาน Regulation

Fullerton Markets International Limited เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท ธุรกิจระหว่างประเทศ (การแปรญัตติ และการรวมกิจการ) พระราชบัญญัติบทที่ 149 ของกฎหมายฉบับปรับปรุงใหม่ของเซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์ 2009 ด้วยการจดทะเบียนดังต่อไปนี้: หมายเลข บริษัท 24426 BC 2017 ภายใต้การจดทะเบียนปัจจุบันของเรา เราได้รับอนุญาตเพื่อการจัดหาบริการการซื้อขายสกุลเงิน. นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงาน Financial Services Authority ที่ http://svgfsa.com/contact/ สำหรับข้อสอบถามหาก Fullerton M...

เหตุใตฟูลเลอร์ตัน มาร์เก็ตส์ จึงตัดสินใจจัดตั้งบริษัทที่ Saint Vincent?

เรื่องนี้นับเป็นก้าวที่ตื่นเต้นของเครือบริษัทฟูลเลอร์ตัน ความจริงแล้วมีการจัดตั้งอยู่สองบริษัท: - Fullerton Markets International Limited - Fullerton Custodian Limited สาเหตุที่มีการจัดตั้งทั้งสองบริษัทนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ - รองรับลูกค้าของเราได้รวดเร็วขึ้น - มีการดูแลความปลอดภัยในเงินทุนของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านบทความของ CEO (https://www.linkedin.com/pulse/future-forex-how-navigate-asian-landscape-maximum-profit-mario-singh) บน LinkedIn ในหัวข้อ future of Forex ...

เหตุใดฟูลเลอร์ตัน มาร์เก็ตส์ จึงตัดสินใจย้ายธุรกิจทั้งหมดจาก Fullerton Markets Limited (FML) ไปยัง Fullerton Markets International Limited (FMIL)?

เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์แบบควบคู่กันจากการให้บริการที่รวดเร็วขึ้นและความปลอดภัยในเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้นกับ Fullerton Markets Limited (FML)?

บริษัท FML ยังคงมีไว้เช่นเดิม พวกเราได้สร้างแบรนด์ที่มีตัวตนของเราที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เคยเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมรักบี้เฮอร์ริเคน เรายังคงการมีตัวตนของพวกเราไว้ในรูปแบบโครงสร้างบริษัทฟูลเลอร์ตัน มาร์เก็ตส์ สำหรับกรณีที่เราตัดสินใจนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ในอนาคต

หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

คุณสามารถเข้าตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ ได้ที่ https://www.fullertonmarkets.com/th/our-certificates