Fullerton Shield

Fullerton Shield và Fullerton Custodian Limited là gì?

Fullerton Shield là một lớp bảo vệ an toàn tiền nạp với 3 cấp độ tại Fullerton Markets: - Bảo vệ khách hàng bằng cách tách tiền của họ ra khỏi tài khoản ngân hàng của Fullerton Markets International Limited - Cung cấp cho khách hàng tài khoản tách biệt được quản lý và bảo hiểm bởi Fullerton Custodian Ltd. - Fullerton Custodian Ltd. là một người giám sát độc lập có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp & tội phạm chuyên nghiệp bởi một công ty bảo hiểm đẳng cấp thế giới.

Bạn có thể cung cấp hình ảnh cách hoạt động của bảo hiểm không? Fullerton Markets International Limited được bảo hiểm như thế nào?

Các khách hàng của Fullerton Markets khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch, tiền của bạn sẽ được tách biệt tại các tài khoản ngân hàng. Do đó, chúng sẽ không bị xâm phạm bởi hoạt động kinh doanh của Fullerton Markets International Limited. Các khoản tiền nạp của khách hàng đều được đặt tại Fullerton Custodian Ltd. Fullerton Custodian Ltd là đơn vị được bảo hiểm thêm với các chính sách Bồi thường chuyên nghiệp và Bảo hiểm tội phạm của một công ty bảo hiểm đẳng cấp thế giới.

Xác định Bảo hiểm bồi thường & Bảo hiểm tội phạm chuyên nghiệp. Các ví dụ là gì?

Bảo hiểm bồi thường đã bao gồm các chi phí pháp lý và chi phí quản lý của Fullerton Custodian Ltd., cũng như bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh có thể có nếu Fullerton Custodian Ltd. bị cáo buộc đã cung cấp tư vấn, dịch vụ hoặc chính sách không phù hợp khiến khách hàng của họ phải chịu một thua lỗ. Bảo hiểm tội phạm bảo vệ Fullerton Custodian Ltd. khỏi mất tiền, mất kiểm soát bảo mật hoặc tài sản khác bị mất mát do sự gian lận. Ví dụ bao gồm gian lận công nghệ, kiểm tra giả mạo, gian lận...