Fullerton Shield

Apa itu Fullerton Shield vs Fullerton Custodian Ltd.?

Fullerton Shield adalah rangka kerja perlindungan keselamatan dana tiga kali ganda di bawah Fullerton Markets: - yang melindungi pelanggan dengan memisahkan dana mereka dari akaun bank Fullerton Markets International Limited; - yang menawarkan dana pelanggan perlindungan kustodian bebas yang ditadbir oleh Fullerton Custodian Ltd.; - yang bekerjasama dengan Fullerton Custodian Ltd., penjaga bebas yang diinsuranskan dengan Perlindungan Ganti rugi & Jenayah Profesional oleh syarikat insura...

Bolehkah anda memberi saya gambaran yang meluas mengenai bagaimana insurans ini berfungsi? Bagaimanakah Fullerton Markets International Limited dilindungi dengan insurans?

Dana pelanggan Fullerton Markets International Limited disimpan dalam akaun bank yang diasingkan, terpisah dari akaun operasi perniagaan Fullerton Markets International Limited. Dana pelanggan ditempatkan di Fullerton Custodian Ltd. Fullerton Custodian Ltd. diinsuranskan dengan Perlindungan Ganti rugi dan Jenayah Profesional oleh syarikat insurans bertaraf dunia.

Apakah yang dimaksudkan dengan Insurans Perlindungan Kerugian dan Jenayah Profesional. Apakah contohnya?

Insurans Ganti rugi Profesional merangkumi kos dan perbelanjaan undang-undang Fullerton Custodian Ltd. yang dikeluarkan dalam pembelaannya, serta kerosakan atau kos yang mungkin diberikan sekiranya Fullerton Custodian Ltd. didakwa memberikan nasihat, perkhidmatan atau reka bentuk yang tidak mencukupi yang menyebabkan pelanggannya mengalami kerugian kewangan. Jenayah Profesional melindungi Fullerton Custodian Ltd. daripada kehilangan wang, sekuriti, inventori atau harta benda lain yang disebabka...