Hướng dẫn thiết lập bảo mật Two-Factor Authentication (2FA)

Bước 1

Chọn “Mật khẩu/Bảo mật”.

 

Bước 2

Chọn vào ô“Set up virtual 2FA device”.

 

Bước 3

Cài đặt và thiết lập 2FA authenticator.

1. Cài đặt ứng dụng vào một trong những nền tảng phù hợp trên di động của bạn.

Ví dụ, Ứng dụng Google Authenticator có thể tìm trong App Store hoặc Google Play Store.

 

2. Quét mã QR code trên ứng dụng Authenticator trong thiết bị điện thoại của bạn.

Ví dụ, trong ứng dụng Google Authenticator, nhấp vào “Begin Setup” và Quét mã QR code. Một mã duy nhất dựa trên thời gian sẽ được tạo.

 

Bước 4

Hoàn thành bước cuối cùng bằng cách nhập mã của Authenticator trên thiết bị di động của bạn và nhấp vào “Assign 2FA”. Một email thông báo sẽ được gửi cho bạn sau khi 2FA được bật.

 

 

 

Dưới đây là các bước để sử dụng tính năng này sau khi được bật.

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Fullerton Markets.

Bước 2: Nhập mã được tạo từ Authenticator trên thiết bị di động của bạn và nhấp vào “Gửi”. Lưu ý rằng mã sẽ tự tái tạo sau mỗi 30 giây.

 

Để xóa virtual 2FA feature

Bạn có thể xóa chức năng bảo mật 2FA bất cứ lúc bằng cách quay trở lại Mật khẩu/Bảo mật và chọn Xóa thiết bị 2FA. Một email thông báo sẽ được gửi cho bạn sau khi 2FA đã bị vô hiệu hóa.

Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi trong quá trình thiết lập hoặc sử dụng chức năng 2FA, vui lòng liên hệ chúng tôi qua “Live chat” hoặc gửi email support@fullertonmarkets.com.