Khi nào đặt lệnh Buy Stop Limit?

Làm thế nào để đặt một Lệnh Buy Stop Limit trong phần mềm MT5?

1. Để mở cửa sổ "Đặt lệnh", hãy nhấp 2 lần vào cặp tiền bạn muốn giao dịch.

2. Chọn "Pending Order"

3. Chọn "Buy Stop Limit"

4. Nhập giá Buy Stop Limit bạn muốn. Lưu ý rằng đối với Lệnh Buy Stop Limit, giá "Buy Stop" sẽ được biểu thị ở mục "Price".

5. Nhập giá Buy Limit. Xin lưu ý rằng đối với lệnh Buy Stop Limit, "Giá Buy Limit" được biểu thị là "Limit Price".

6. Nhấp vào "Place" để đặt lệnh Buy Stop Limit.

Cách hoạt động của lệnh Buy Stop limit như thế nào?

1. Bạn sẽ đặt một giá Buy Stop, Lưu ý rằng "Buy Stop" là giá cao hơn giá thị trường hiện tại, và đặt tiếp một điểm Buy Limit, điểm này sẽ thấp hơn điểm giá Buy Stop, bạn lưu ý thêm là trong MT5 thì giá để mở lệnh Mua, vẫn là giá ASK.

2. Khi giá thị trường chạm tới điểm Buy Stop thì lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt tự động ở mức giá mong muốn của khách hàng.

3. Lệnh Buy Limit sẽ chỉ kích hoạt khi giá thị trường chạm điểm Buy Stop. Trong trường hợp giá thị trường không chạm điểm Buy Stop thì lệnh Buy Limit sẽ không được thực hiện. Mục đích sử dụng Buy Stop Limit là để vào lệnh Buy Limit khi có điều kiện điểm Buy Stop được chạm.