Strategy Provider - Chuyên gia cung cấp chiến lược

Làm cách nào để xem các khoản phí thu được từ người theo dõi của tôi?

Bạn có thể thấy các khoản phí được nhận của mình kiếm được bằng cách đăng nhập vào nền tảng CopyPip >> Người theo dõi của tôi >> trong “Lợi nhuận”. Phí được cập nhật hàng ngày vào lúc 00:00.

Người theo dõi có thể tạm dừng theo chiến lược của tôi không?

Người theo dõi không thể tạm dừng theo chiến lược của bạn vì phí được tính hàng ngày. Họ phải đóng tất cả các giao dịch đang mở và ngừng theo chiến lược của bạn.

Làm cách nào để rút phí thu được từ Tài khoản nhà cung cấp chiến lược của tôi?

Bạn có thể rút phí của mình kiếm được bằng cách đăng nhập vào Fullerton Suite >> Rút tiền

Khi nào phí chia lợi nhuận từ người sao chép được trả cho tôi?

Lệ phí được tính vào đầu mỗi tháng mới. Các khoản phí sẽ được gửi vào tài khoản MT4 của Provider trong vòng 5 ngày làm việc

Nhà cung cấp chiến lược là gì?

CopyPip cho phép IB/Nhà giao dịch chuyên nghiệp trở thành một nhà cung cấp tín hiệu. Nhà đầu tư có thể chọn một nhà cung cấp chiến lược bất kỳ để sao chép lệnh. Phí chia lợi nhuận với người sao chép sẽ mặc định ở mức 20% (có thể thay đổi lên tối đa là 30%)

Có bất kỳ tiêu chí nào để trở thành Nhà cung cấp chiến lược không?

Bạn cần có một tài khoản đã có tối thiểu 50 lệnh giao dịch trong 30 ngày kể từ ngày bắt đầu mở một giao dịch đầu tiên và tổng các lệnh đã giao dịch phải đạt trung bình cộng là 3 pip.

Làm cách nào để Nhà đầu tư muốn theo tôi và họ tìm thấy chiến lược của tôi?

Nhà đầu tư có thể đăng nhập vào CopyPip và tìm kiếm tên chiến lược của bạn.

Tôi sẽ giao dịch trên số tiền của nhà đầu tư theo tôi hay tiền của tôi nạp vào?

Bạn giao dịch trên số tiền bạn nạp vào trong khi đó người đầu tư sẽ sao chép lệnh của bạn.

Tôi sẽ giao dịch trên số tiền của nhà đầu tư theo tôi hay tiền của tôi nạp vào?

Bạn giao dịch trên số tiền bạn nạp vào trong khi đó người đầu tư sẽ sao chép lệnh của bạn.

Tôi có thể lấy phí vận hành từ khách hàng theo tôi bằng cách nào?

Bạn có thể thiết lập phí chia lợi nhuận tại Fullerton Suite >> Khu vực chiến lược Copypip >> Hãy thiết lập khoản phí mà bạn được nhận cho tài khoản nhà cung chiến lược Copypip.

Tôi có cần mở một tài khoản mới để có thể trở thành nhà cung cấp chiến lược?

Không. Bạn có thể sử dụng tài khoản giao dịch hiện tại để kết nối thành nhà cung cấp tín chiến lược.