Làm cách nào để rút phí thu được từ Tài khoản nhà cung cấp chiến lược của tôi?