Nguyên nhân của mã lỗi 500. Fullerton Suite sẽ chỉ nhớ Tài khoản Metamask đầu tiên (Acct 1). Vì vậy nếu chúng ta lấy Acct 1 đó để kết nối trên tài khoản email khác thì sẽ báo lỗi (code 500 - đây là lỗi kết nối sai tài khoản) Ngay cả khi Tài khoản 1 trên ví Metamask đã bị ngắt kết nối trên Suite của bạn.

Giải pháp: Bạn cần tạo thêm Tài khoản mới trên Ví Metamask để kết nối với email khác trên Suite.