ฉันจะโอนเงินระหว่างบัญชีเทรดได้อย่างไร?

1. ล็อคอินหน้าเวปสมาชิก Fullerton Suite เลือกเมนู "โอนเงินระหว่างบัญชี"

 

 

2. โอนเงินระหว่างบัญชี แบ่งเป็น โอนเงินฝาก และโอนกำไร

- โอนเงินฝาก: เลือกบัญชีต้นทาง > บัญชีปลายทาง > ที่มาของเงินฝาก("เหลือ" คือจำนวนที่สามารถโอนได้ ) > กรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน > จำนวนเครดิตที่หักออกจะปรากฏ(ถ้ามี) > ทำเครื่องหมาย "ฉันตกลง เงื่อนไขและข้อตกลง" > คลิก ยืนยัน

 

 

- โอนกำไร: ช่องกำไร/ขาดทุน ยอดเงินจะต้องไม่ติดลบ > กรอก จำนวนที่ต้องการโอน > > ทำเครื่องหมาย "ฉันตกลง เงื่อนไขและข้อตกลง" > คลิก ยืนยัน

 

 

*หมายเหตุ: การโอนเงินระหว่างบัญชีจะถูกดำเนินการทันที เมื่อท่านทำรายการสำเร็จ

**ในกรณีที่ท่านมีเทรดเปิดอยู่ รายการโอนเงินระหว่างบัญชี จะถูกดำเนินเสร็จสิ้นภายใน 1 วันทำการ

 

 

Link: https://bit.ly/3Y8nXad