CopyPip Strategy Follower - CopyPip Nhà đầu tư theo lệnh

Phí chi lợi nhuận của tôi được tính như thế nào?

Phí chia lợi nhuận được tính dựa trên tổng số tiền trong tài khoản khách hàng theo dõi và sao chép của bạn. Tổng số tiền trong tài khoản khách hàng theo dõi sẽ được cập nhật hàng ngày vào lúc 00:00 GMT và các khoản phí sẽ được khấu trừ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ đầu tháng mới.

Nhà cung cấp chiến lược của tôi sẽ có tính bất kỳ khoản phí nào không?

Có. Nhà cung cấp chiến lược có thể tính phí chia lợi nhuận với bạn.

Tôi có bị giới hạn về số lệnh mà tôi có thể theo không?

Không có giới hạn về số lượng lệnh bạn có thể sao chép theo

CopyPip có cung cấp tài khoản swap-free không?

Dĩ nhiên là có. Nhưng trước hết bạn hãy đọc điều kiện và điều khoản để lấy tài khoản swap-free nhé.

Tôi có thể mở nhiều hơn một tài khoản trong CopyPip không?

Dĩ nhiên là có. Bạn có thể mở thêm nhiều tài khoản Copypip Live trong CopyPip.

Loại Spread nào được cung cấp trong CopyPip?

Chúng tôi cung cấp Variable Spread cho tài khoản CopyPip.

CopyPip có cung cấp tài khoản Demo không?

Dĩ nhiên là có. Bạn có thể đăng ký một tài khoản demo Copypip tại đây: http://copypip.fullertonmarkets.com (http://copypip.fullertonmarkets.com/)

Chiến lược mà CopyPip mang lại là gì?

Chúng tôi có khoảng hơn 300 nhà cung cấp chiến lược, do đó bạn có thể lựa chọn và tìm kiếm bất kỳ chiến lược của nhà cung cấp nào phù hợp với thiết lập quản lý đầu tư và rủi ro của bạn.

Số tiền tối thiểu được yêu cầu khi sử dụng trên giao diện CopyPip là bao nhiêu?

Nạp tiền tối thiểu 100 USD.

Phí dịch vụ khi sử dụng CopyPip như thế nào?

- 0.35 pip trên 1 lot giao dịch đối với Forex - 3.5 USD trên 1 lot giao dịch đối với Vàng - 17.5 USD trên 1 lot giao dịch đối với Bạc

Cách thức đăng ký tài khoản CopyPip như thế nào?

Bạn có thể đăng ký tài khoản CopyPip bằng cách đăng nhập vào Fullerton Suite >> “Mở tài khoản CopyPip”.

CopyPip là gì?

CopyPip là hệ thống giao dịch sao chép của Fullerton Markets, cho phép các nhà đầu tư lựa chọn tín hiệu từ khoảng hơn 300 nhà cung cấp tín hiệu để sao chép. Nó cũng cho phép các IB và người giao dịch chuyên gia trở thành nhà cung cấp tín hiệu và được quyền thiết lập phí chia lợi nhuận được hưởng từ nhà đầu tư.