Điều gì sẽ xảy ra khi Tách Cổ phiếu hoặc Tách Cổ phiếu Đảo ngược?

Việc điều chỉnh Tách Cổ phiếu/Tách Cổ phiếu Đảo ngược sẽ ảnh hưởng đến Tài khoản của bạn, bao gồm bất kỳ Lệnh Mở nào được giữ sau giờ giao dịch của thị trường, và đối với Sản phẩm cơ sở có liên quan vào ngày giao dịch của Cổ phiếu CFD bị ảnh hưởng. Khách hàng cần lưu ý rằng việc gộp lại và chia nhỏ các lệnh của bạn có thể dẫn đến mức giá ưu đãi cao hơn/thấp hơn đối với một lệnh cụ thể. Khách hàng nên đặc biệt tự quản lý rủi ro và tài khoản của mình. Mọi lệnh chờ Limit và/hoặc lệnh chờ Stop đối ...

Tách Cổ phiếu và Tách Cổ phiếu Đảo ngược là gì?

Tách cổ phiếu là một loại hành động của công ty nhằm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Tách cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và giảm giá cổ phiếu theo tỷ lệ, do đó giá trị vốn hóa thị trường của công ty không thay đổi. Tách Cổ phiếu Đảo ngược là một loại hành động của công ty nhằm hợp nhất số lượng cổ phiếu đang lưu hành thành ít cổ phiếu hơn (giá cao hơn). Nó ngược lại với Tách cổ phiếu. Tách Cổ phiếu Đảo ngược còn...

Có được nhận cổ tức của Cổ phiếu CFD không?

Có, Cổ tức sẽ được phân phối vào tài khoản của bạn vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức, trước khi thị trường chứng khoán mở cửa. Xin lưu ý rằng sẽ có một khoản phí xử lý nhỏ đối với các khoản chi trả cổ tức cao hơn mức thuế suất 30% áp dụng đối với những người không phải là công dân Hoa Kỳ đối với cổ tức của Cổ phiếu Hoa Kỳ. Các vị thế mua sẽ nhận được cổ tức dương dựa trên số lượng cổ phiếu sở hữu vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức. Số tiền cũng sẽ được khấu trừ tương ứng đối ...

Giờ giao dịch của Cổ phiếu CFD?

Giao dịch sẽ có sẵn từ Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 16:35 đến 22:55 theo giờ máy chủ MT4/MT5. Vui lòng tham khảo https://www.fullertonmarkets.com/vi/instruments/stock-cfd để biết danh sách đầy đủ các Cổ phiếu CFD được cung cấp, bao gồm các thông số kỹ thuật, tính toán và giờ giao dịch của hợp đồng.

Làm thế nào để tính phí qua đêm (Swap) của Cổ phiếu CFD?

Phí qua đêm là -3,15% đối với vị thế mua và -2,65% đối với vị thế bán. Tính toán phí Swap cho cổ phiếu CFD Swap = Giá đóng cửa hàng ngày * Kích thước hợp đồng * Khối lượng lot * Phí Swap / 100 / 360 Ví dụ: Buy 0.1 lot tiêu chuẩn của Apple Inc (AAPL). Giá đóng cửa ngày hôm trước của AAPL: 150 USD. Swap: 150 x 100 kích thước hợp đồng x 0.1 lot x -3,15 / 100 / 360 = -0.13 USD (x3 vào thứ Sáu) Sell 0.1 lot tiêu chuẩn của Apple Inc (AAPL). Giá đóng cửa ngày hôm trước của AAPL: 150 USD. Hoán đổ...

Tài khoản RAW và Tài khoản Variable có thể giao dịch Cổ phiếu CFD không?

Có thể, cổ phiếu CFD có sẵn cho tất cả các loại tài khoản.

Tôi có thể giao dịch Cổ phiếu CFD trên tài khoản Shariah của mình không?

Tài khoản Shariah có thể mở giao dịch Cổ phiếu CFD. Sẽ không có phí Swap cho Tài khoản Shariah.

Có bất kỳ khoản phí bổ sung nào khi giao dịch Cổ phiếu CFD không?

Có một khoản hoa hồng là 0.1% cho mỗi lot được giao dịch. Phí qua đêm là -3,15% đối với vị thế mua và -2,65% đối với vị thế bán. Phí hoa hồng = 0.1% x Giá thị trường x Kích thước hợp đồng x Khối lượng lot Ví dụ. Nếu khách hàng Buy 0.1 lot Apple Inc (AAPL), phí hoa hồng sẽ là: 0.1% x $150 x 100 x 0.1 = $1.50 Vui lòng tham khảo https://www.fullertonmarkets.com/vi/instruments/stock-cfd để biết danh sách đầy đủ các Cổ phiếu CFD được cung cấp, bao gồm các thông số kỹ thuật, tính toán và giờ giao d...

Kích thước hợp đồng của cổ phiếu CFD là bao nhiêu?

Kích thước hợp đồng là 100 cổ phiếu mỗi lot.

Yêu cầu ký quỹ hoặc đòn bẩy để giao dịch cổ phiếu CFD là bao nhiêu?

Ký quỹ yêu cầu là 5% đối với một cổ phiếu cụ thể; Đòn bẩy sử dụng là 1:20 bất kể đòn bẩy mặc định của tài khoản của bạn là bao nhiêu.

Cổ phiếu CFD có được cung cấp trong MT4 và MT5 không?

Cổ phiếu CFD được cung cấp ở cả MT4 và MT5.

Những cổ phiếu CFD nào được cung cấp để giao dịch?

Vui lòng tham khảo https://www.fullertonmarkets.com/vi/instruments/stock-cfd để biết danh sách đầy đủ các cổ phiếu CFD được cung cấp, bao gồm thông số kỹ thuật hợp đồng, tính toán và giờ giao dịch.

Sự khác biệt giữa Cổ phiếu và Cổ phiếu CFD là gì?

CFD là viết tắt của 'Contract for Difference', bạn trả khoản chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản cơ sở và giá trị tại thời điểm hợp đồng. Sự khác biệt chính giữa Cổ phiếu và Cổ phiếu CFD là quyền sở hữu và đòn bẩy. Cổ phiếu CFD không có quyền sở hữu. Vì CFD được giao dịch ký quỹ, nên không bắt buộc phải mua một cổ phiếu với số tiền đầy đủ. Giao dịch các công cụ phái sinh như CFDs khuếch đại rủi ro và lợi nhuận thông qua đòn bẩy và cho phép bạn tiếp cận thị trường theo cách hiệu quả về c...