Công ty Fullerton Markets International Limited

Giấy phép

Fullerton Markets International Limited là một công ty được thành lập theo Đạo luật công ty kinh doanh quốc tế (theo luật sửa đổi và bổ sung), Chương 149 của Luật sửa đổi của Saint Vincent và Grenadines, 2009, với số giấy phép đăng ký công ty sau: 24426 BC 2017. Theo đăng ký hiện tại của chúng tôi , chúng tôi được phép cung cấp dịch vụ giao dịch tiền tệ. Bạn cũng có thể liên hệ tới Cơ quan dịch vụ tài chính tại http://svgfsa.com/contact/ (FSA) để kiểm tra xem Fullerton Markets có phải là một cô...

Điều gì sẽ xảy ra với Fullerton Markets Limited (FML)?

Công ty FML sẽ vẫn được giữ lại. Chúng tôi đã xây dựng thương hiệu đáng kể ở New Zealand, đặc biệt là với sự tài trợ của chúng tôi cho đội bóng bầu dục Hurricanes. Các điều lệ sẽ vẫn trong cấu trúc doanh nghiệp Fullerton trong trường hợp chúng tôi quyết định đưa công ty lên thị trường chứng khoán New Zealand trong tương lai.

Tại sao Fullerton Markets quyết định chuyển toàn bộ công việc kinh doanh từ Fullerton Markets Limited (FML) sang Fullerton Markets International Limited (FMIL)?

Điều này là để cho phép tất cả khách hàng tận hưởng những lợi ích kép của việc đăng ký khách hàng nhanh hơn và đề xuất an toàn tiền nạp mạnh mẽ hơn.

Tại sao Fullerton Markets quyết định thành lập công ty ở Saint Vincent?

Đây là một cuộc chuyển đổi đầy hứa hẹn của tập đoàn Fullerton Markets. Thực ra tập đoàn Fullerton sẽ có hai công ty: • Fullerton Markets International Limited • Fullerton Custodian Limited Lý do thiết lập cả hai công ty là để đạt được các kết quả sau: • Tiếp nhận và đăng ký khách hàng nhanh hơn • Quản trị mạnh mẽ hơn cho an toàn tiền nạp cho khách hàng Hãy đọc bài viết của CEO của chúng tôi trên LinkedIn (https://www.linkedin.com/pulse/future-forex-how-navigate-asian-landscape-maximum-pro...