Tại sao Fullerton Markets quyết định chuyển toàn bộ công việc kinh doanh từ Fullerton Markets Limited (FML) sang Fullerton Markets International Limited (FMIL)?

Điều này là để cho phép tất cả khách hàng tận hưởng những lợi ích kép của việc đăng ký khách hàng nhanh hơn và đề xuất an toàn tiền nạp mạnh mẽ hơn.