Điều gì sẽ xảy ra với Fullerton Markets Limited (FML)?

Công ty FML sẽ vẫn được giữ lại. Chúng tôi đã xây dựng thương hiệu đáng kể ở New Zealand, đặc biệt là với sự tài trợ của chúng tôi cho đội bóng bầu dục Hurricanes. Các điều lệ sẽ vẫn trong cấu trúc doanh nghiệp Fullerton trong trường hợp chúng tôi quyết định đưa công ty lên thị trường chứng khoán New Zealand trong tương lai.