ความแตกต่างของระบบคำสั่ง / Ticket MT5

โปรดทราบว่า #Orders ID ใน MT5 มีความแตกต่างกัน

ตัวอย่าง: เมื่อผู้ใช้ดำเนินการ Buy Trade สำหรับ EURUSD, รหัส Position ID (Entry Position) จะถูกสร้างขึ้น ในกรณีที่ผู้ใช้ปิดการซื้อขาย EURUSD, จะมีการสร้างคำสั่งย้อนกลับ (รหัส Position ID (Exit Position)) จะถูกสร้างขึ้น

              

ตัวอย่างดังกล่าว, ในบัญชี RAW, ผู้ใช้อาจเห็นความแตกต่างของค่าคอมมิชชั่นจากประวัติการซื้อขาย หากคุณเลือก "Deals" สำหรับการดูบัญชี

ในตัวอย่างนี้ ผู้ซื้อเปิดการซื้อขาย 0.05 ล็อต, ค่าคอมมิชชั่นจะถูกเรียกเก็บใน (Entry Position) 0.25 ดอลลาร์สหรัฐ และอีก 0.25 ดอลลาร์สหรัฐ จะถูกเรียกเก็บใน (Exit Position) และค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายต่อรอบจะเป็น 0.50 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการซื้อขาย 0.05 ล็อต

โปรดทราบว่า หากมีข้อพิพาททางการเทรดใดๆ, โปรดระบุ POSITION ID (Ticket) เพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม