How To Apply For MAM (Multi Account Manager) Partner Guide

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ https://secure.fullertonmarkets.com/  และเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2
คลิกที่ “การจัดการ MAM” ใต้หัวข้อ “เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน”

ขั้นตอนที่ 3
คลิกที่ “เปิดบัญชี MAM”

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรายละเอียดตามภาพหน้าจอด้านล่างตามลำดับ
ทำเครื่องหมายที่ช่อง "ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข" คลิกส่ง

 

ขั้นตอนที่ 5
ใต้ “กล่องจดหมายของฉัน” ที่ด้านบนของ Fullerton Suite คุณควรได้รับการแจ้งเตือนการสมัคร MAM

ขั้นตอนที่ 6
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใต้ "กล่องจดหมายของฉัน"

หมายเหตุ:
1) หมายเลขล็อกอินของ MT4 ใช้สำหรับให้นักลงทุน เมื่อต้องการติดตาม MAM
2)   MAM สามารถใช้หมายเลข MT4  เพื่อเข้าสู่ MAM suite