Tôi muốn ngừng giao dịch tài khoản Đầu tư của mình. Tôi nên làm gì?

Trước khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng kiểm tra giấy ủy quyền (POA) của bạn tại mục 'Khoản đầu tư của tôi' xem thời gian Đầu tư.

Tình huống 1) Nếu bạn đã hoàn thành thời gian đầu tư 

Vui lòng gửi email cho Nhà quản lý quỹ của bạn và CC đến email: support@fullertonmarkets.com. Nếu Nhà quản lý quỹ của bạn không phản hồi trong 1 ngày làm việc. Bạn có thể yêu cầu Fullerton Markets buộc đóng TẤT CẢ các giao dịch đang thả nổi, bạn cần sử dụng email gốc của bạn mà bạn đã dùng để gửi cho Nhà quản lý quỹ

Tình huống 2) Nếu bạn chưa hoàn thành thời gian đầu tư

Bạn cần phải có sự chấp thuận của Nhà quản lý quỹ để đóng bất kỳ giao dịch nào hoặc ngừng giao dịch tài khoản Đầu tư của bạn.