Sự khác biệt giữa CFD Crypto của Fullerton Markets và các nền tảng Crypto khác (Binance, Coinbase, v.v.)

Có một số điểm khác biệt giữa FM và các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, Coinbase và Coinhako. Chúng tôi cung cấp CFD Crypto, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp theo hình thức ví Giao ngay, có thể phân phối được. CFD được thanh toán bằng tiền pháp định và không thể chuyển nhượng.

Về phí giao dịch, Chúng tôi tính phí tương đương hoặc tốt hơn so với Coinbase và Coinhako. Chúng tôi cung cấp giao dịch ký quỹ cho tiền điện tử và các công cụ khác trên nền tảng đa tài sản của mình, với đòn bẩy lên đến 1:500.