Tôi có thể mở giao dịch CFD Crypto bằng Tài khoản Shariah của mình (Tài khoản Miễn phí Swap) không?

Tài khoản Shariah không thể mở giao dịch CFD Crypto. Điều này cũng áp dụng cho cả tài khoản Shariah Copypip. Nếu Nhà cung cấp chiến lược của bạn mở giao dịch các cặp CFD Crypto, tài khoản Shariah Copypip của bạn sẽ không sao chép các lệnh giao dịch này.

** Bất kỳ khách hàng Hồi giáo nào muốn giao dịch CFD Crypto đều có thể mở thêm một tài khoản MT4 và liên hệ với bộ phận hỗ trợ để thay đổi loại tài khoản miễn phí swap.