Sự khác biệt của khung thời gian được cung cấp trong MT5 là gì?

MT5 cung cấp 21 tùy chọn khung thời gian trong khi MT4 chỉ cung cấp 9 tùy chọn khung thời gian. Có thể truy cập các tùy chọn Khung thời gian bằng các bước sau:

1. Nhấp vào "Biểu đồ"

2. nhấp vào "Khung thời gian" và chọn Khung thời gian ưa thích.

3. Ngoài ra, có thể truy cập các khung thời gian khác nhau bằng cách nhấp vào khung thời gian ưa thích trên thanh công cụ Timeframe.

Trong trường hợp nếu Khung thời gian ưu tiên cụ thể không có sẵn trong thanh công cụ Khung thời gian, người dùng có thể chỉnh sửa để chèn / xóa Khung thời gian ưa thích của họ bằng cách làm theo các bước trong liên kết này: https://fullertonmarkets.ladesk.com/227451-How-to-insertremove-Time-Frame-from-the-MT5-platform-Time-Frame-Toolbar