Làm cách nào để chèn/xóa Khung thời gian khỏi Thanh công cụ Khung thời gian trên nền tảng MT5?

Thanh công cụ Khung thời gian nằm ở góc trên cùng bên trái của thiết bị đầu cuối MT5 như được hiển thị bên dưới.

Người dùng có thể tiến hành các bước sau để chỉnh sửa danh mục Thời gian trong Thanh công cụ Khung thời gian:

1. Nhấp chuột phải vào bất kỳ lúc nào và nhấp vào "Tùy chỉnh".

 

 

 

 

 

2. Để chèn khung thời gian mới vào thanh công cụ Khung thời gian, hãy nhấp vào khung thời gian ưa thích trong cột "Các nút có sẵn" rồi nhấp vào "Chèn->" để chèn Khung thời gian ưa thích vào thanh công cụ Khung thời gian.

Để xóa khung thời gian khỏi thanh công cụ Khung thời gian, hãy nhấp vào khung thời gian không mong muốn từ "Các nút đã chọn" và nhấp vào "<- Xóa" để xóa khung thời gian không mong muốn khỏi thanh công cụ Khung thời gian.

3. Sau khi được chèn / gỡ bỏ, người dùng sẽ có thể thấy khung thời gian được thêm / bớt trong thanh công cụ Khung thời gian.

Để xem các cách khác để truy cập Khung thời gian khác nhau, vui lòng truy cập liên kết sau: 

https://fullertonmarkets.ladesk.com/328123-What-Are-The-Different-Time-Frame-Offered-In-MT5