Cách để xem phí phải trả của phần mềm MT5?

Phí hoa hồng MT5 được tính dựa trên mỗi giao dịch đã đóng.

Ví dụ: Nếu người dùng mở giao dịch 1.0 lot trên một cặp tiền tệ, phí hoa hồng sẽ là 10 USD/lot. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thấy phí hoa hồng trong phần "Giao dịch". Phí hoa hồng chỉ có thể được xem trong phần "Lịch sử".

Người dùng có thể thực hiện các bước sau để hiển thị phí hoa hồng trong mục Lịch sử.

1. Nhấp vào phần "Lịch sử"

2. Nhấp chuột phải vào bất kỳ giao dịch nào và chọn "Vị trí" để xem tất cả các vị trí của bạn.

3. Nhấp vào "Cột"

4. Nhấp vào "Hoa hồng".