Làm cách nào để thêm lịch kinh tế vào biểu đồ MT5?

Trong mục Terminal của MT5 có tích hợp sẵn Lịch kinh tế. Lịch này có thể được ghim vào biểu đồ bằng các bước sau:

1. Chọn vào mục "Lịch"

2. Thực hiện nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu bên trong tab trên "Lịch" và chọn "Thêm tất cả sự kiện"

Khi làm như vậy, người dùng sẽ có thể thấy các chỉ số lịch kinh tế trên biểu đồ. Lưu ý rằng các chỉ số hiển thị trên biểu đồ là những chỉ số có thể có tác động đến các cặp tiền tệ.

Điều quan trọng cần lưu ý là người dùng có thể đặt chỉ báo Lịch kinh tế, dựa trên tùy chọn của họ, trên biểu đồ của họ thông qua bộ lọc sau: "Mức độ ưu tiên", "Đơn vị tiền tệ" và "Quốc gia". Bộ lọc này có thể được truy cập bằng

cách nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong tab "Lịch".