Bagaimana cara untuk memasukkan/ membuang Time Frame dari platform MT5 Time Frame Toolbar?

Bar Alat Time Frame tterletak di sudut kiri atas terminal MT5 seperti gambar di bawah.

Pengguna perlu mengikuti langkah-langkah berikut pada bar alatTime Frame untuk mengedit kategori Waktu:

1. Klik kanan tetikus pada bila-bila masa dan klik "Customize".

2. Untuk memasukkan Time Frame baru ke dalam bar alat Time Frame, klik pada Time Frame yang disukai di bawah lajur "Available buttons" dan kemudian klik "Insert>> untuk memasukkan Time Frame yang disukai ke dalam bar alat Time Frame.

Untuk membuang Time Frame dari bar alat Time Frame, klik timeframe yang tidak diinginkan dari "Selcted buttons" dan klik "<- Remove" untuk menghapus jangka waktu yang tidak diingini dari bar alat Time Frame.