Berapa Banyak Akaun MT5 yang Boleh Saya Miliki?

Anda hanya berhak mendapat LIMA (5) akaun MT5 bagi setiap profil Fullerton Suite.

Perhatikan juga bahawa mana-mana akaun MT5 yang tidak mempunyai baki selama 3 bulan akan dilumpuhkan.

Sekiranya akaun tidak aktif dan pengguna ingin memasukkan dana, sila hubungi Live Chat atau support@fullertonmarkets.com untuk bantuan lanjut. Terima kasih.