Apakah Perbezaan Time Frame yang Ditawarkan di MT5?

MT5 menawarkan 21 pilihan Timeframe manakala MT4 hanya menawarkan 9 Timeframe sahaja. Pilihan Timeframe dapat diakses dengan langkah-langkah berikut:

1. Klik "Carta"

2. Klik "Timeframes" dan pilih Timeframe yang disukai.

3. Sebagai alternatif, boleh timeframe masa yang berbeza dengan mengklik pada pilihan yang terdapat pada bar alat Timeframe.

Sekiranya Timeframe pilihan tertentu tidak tersedia di bar alat Time Frame, pengguna dapat mengedit untuk memasukkan / membuang Time Frame pilihan mereka dengan mengikuti langkah-langkah dalam pautan ini:

https://fullertonmarkets.ladesk.com/227451-How-to-insertremove-Time-Frame-from-the-MT5-platform-Time-Frame-Toolbar