จะดูค่าคอมมิชชั่นบน MT5 ได้อย่างไร?

ค่าคอมมิชชั่น MT5 จะถูกเรียกเก็บตามการซื้อขายที่ปิดในแต่ละครั้ง

ตัวอย่าง: หากผู้ใช้เปิดการซื้อขาย 1.0 ล็อตในคู่สกุลเงิน, จะมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น 10 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม, ผู้ใช้จะไม่เห็นค่าคอมมิชชั่นในระหว่างการเทรดในแท็บ "Trade", ค่าคอมมิชชั่นจะสามารถดูได้ในแท็บ "History" เท่านั้น

ผู้ใช้สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเปิดดูค่าคอมมิชชั่นได้ในแท็บ History

1. คลิกแท็บ "History"

2. คลิกเมาส์ขวาที่รายการซื้อขายและเลือก "Position" เพื่อดูตำแหน่งทั้งหมด

3. คลิก "Columns"

4. คลิก "Commission"