หมายเลขบัญชี MT4 และ MT5 แตกต่างกันอย่างไร?

ผู้ใช้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างบัญชี MT4 และ MT5 โดยสังเกตจากหมายเลขบัญชีของตนเอง

หมายเลขบัญชี MT4 จะเป็นไปตามลำดับต่อไปนี้:

เซิร์ฟเวอร์ MT4 Live 1: 137xxxxx (หมายเลข 7 หลัก)

เซิร์ฟเวอร์ MT4 2: 40xxxx (หมายเลข 6 หลัก)

หมายเลขบัญชี MT5 จะเป็นไปตามลำดับต่อไปนี้:

MT5 Live Server: 523xxxxx (หมายเลข 7 หลัก)

ดังนั้นหากหมายเลขบัญชีเริ่มต้นด้วย 5 และมี 7 หลักแสดงว่าบัญชีนั้นเป็นหมายเลขบัญชี MT5