ความแตกต่างของ Time Frame ที่เสนอให้บน MT5?

MT5 มีตัวเลือกหน่วยเวลา 21 Timeframe ในขณะที่ MT4 มีตัวเลือกแค่ 9 Timeframe เท่านั้น สามารถตั้งค่าหน่วยเวลา Timeframe ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. คลิก "Charts"

2. คลิก "Timeframes" และเลือกหน่วยเวลาที่ต้องการ

3. นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งค่าหน่วยเวลา ได้โดยคลิกที่แถบเครื่องมือ Timeframe จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ

ในกรณีที่ Timeframe ที่ต้องการไม่ปรากฎในแถบเครื่องมือ Timeframe, ผู้ใช้สามารถแก้ไขเพื่อแทรก / ลบ หน่วยเวลาที่ต้องการได้ โดยทำตามขั้นตอนในลิงค์นี้: https://bit.ly/3GXh6s1