วิธีการฝากเงินเข้าบัญชี ผ่าน Online Banking; Channel 1,2, & 3

คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของคุณผ่าน Online Banking ได้ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่ระบบ Fullerton Suite จากนั้นภายใต้หัวข้อ “ฝากเงิน” คลิกเมนู “ ฝากเงิน”

 

ขั้นตอนที่ 2. เลือก "ออนไลน์แบงค์ (ประเทศไทย)"

 

ขั้นตอนที่ 3. เพื่อรองรับการฝากเงินของลูกค้าจำนวนมาก และการบริการที่ทั่วถึง ท่านสามารถเลือกช่องทางการฝากผ่านออนไลน์แบงค์(ประเทศไทย) ช่อง 1, 2, หรือ 3 ได้ ทั้งนี้ในแต่ล่ะช่องไม่มีผลใดๆต่อการฝากเงินของคุณ

 

ขั้นตอนที่ 4. เลือกช่องที่ต้องการ และระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการฝาก (ขั้นต่ำ 100 USD)

 

**ความแตกต่างของแต่ละช่องทางที่เลือก**

 

  •  Channel 1

           - คุณสามารถเลือกธนาคารที่คุณต้องการทำรายการฝากผ่าน 7 ธนาคารดังนี้ 1. กรุงเทพ 2. กรุงศรี 3. ซีไอเอ็มบี 4. กสิกรไทย 5. กรุงไทย 6. ไทยพาณิชย์ และ 7. ทีเอ็มบี(ทีทีบี)

            -  "บัญชีธนาคารชื่อผู้ใช้" หมายถึง Username และ "บัญชีธนาคารรหัสผ่าน" หมายถึง Password ที่เข้าหน้าเว็บไซด์ของทางธนาคาร ซึ่งทั้ง Username และ Password นี้คุณสามารถขอรับได้จากธนาคารผู้ให้บริการนั้นๆ

            -  กรอกเลข OTP ที่ได้รับจากธนาคารผู้ให้บริการ

 

  • Channel 2

                - ตัวเลือก โอนเงินออนไลน์จากบัญชีธนาคาร มี 8 ธนาคาร ดังนี้ 1. กสิกรไทย 2. กรุงเทพ 3. ไทยพาณิชย์ 4. กรุงไทย 5. กรุงศรี   6. เกียรตินาคิน 7. ทีทีบี 8. พร้อมเพย์(QR code ทุกธนาคาร) 9. ออมสิน

       

  

  • Channel 3
     

       - ตัวเลือก โอนเงินออนไลน์จากบัญชีธนาคาร มี 7 ธนาคาร ดังนี้ 1. กรุงไทย 2. ไทยพาณิชย์ 3. กรุงเทพ 4. กสิกรไทย 5. ทีเอ็มบี(ทีทีบี6.ออมสิน และ 7. กรุงศรี
 

 

 

*หมายเหตุ การโอนเงินผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์ทุกธนาคาร จะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ หรือน้อยกว่า และคุณจะได้รับอีเมล์แจ้งยืนยันเมื่อการฝากเงินได้รับการอนุมัติแล้ว

https://rb.gy/c55vyq                                                            ฺ