ระยะเวลาเงินฝากเข้าบัญชี

การโอนเงินระหว่างประเทศ (Bank Wire): โดยทั่วไปจะใช้เวลา 2-5 วันทำการในการดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ

บัตรเครดิต / กระเป๋าเงินดิจิตอล: โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ หรือน้อยกว่าในการดำเนินการการฝากเงินผ่านบัตรเครดิต / กระเป๋าเงินดิจิตอล