เอกสารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ Wire Transfer

สำหรับฝากเงินทุนผ่านการโอนเงินระหว่างประเทศ (Wire Transfer)

 

  • โปรดเข้าสู่ระบบ Fullerton Suite ภายใต้เมนู“ ฝากเงิน”

 

 

  • เลือก “โอนผ่านธนาคารต่างประเทศ” (โอนเงินผ่านธนาคาร Laos สำหรับลูกค้าลาวเท่านั้น)

 

 

  • โปรดอ่าน "คำแนะนำอื่นๆ (สำคัญ)

 

  • กรอกจุดประสงค์ในการโอนเงิน (Letter of Intent) และพิมพ์เอกสารการชำระเงิน Payment Advice ที่ปรากฏขึ้น เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือคุณสามารถทำการชำระเงินผ่าน Internet Online Banking ของคุณ

 

 

  • คลิกที่ "เลือกไฟล์" และดำเนินการอัปโหลดใบเสร็จการโอนเงิน

 

โปรดทราบว่าการฝากผ่าน Wire transfer อาจจะใช้เวลา 2 - 5 วันทำการเพื่อการดำเนินการเครดิตเงินเข้าบัญชีซื้อขายของคุณ