การตั้งค่า Stop Loss/Take Profit สำหรับ MT5

การตั้งค่า Stop Loss (SL) / Take Profit (TP) ของ MT5 ได้รับการออกแบบมาเพื่ออ้างอิงจากราคาเริ่มต้นของการเทรดเมื่อผู้ใช้ใช้ฟังก์ชันลูกศร "ขึ้น" "ลง" ของ SL / TP

ตัวอย่างเช่น: หากผู้ใช้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ 1813.99 และตั้งค่า Stop Loss (SL) 500 point ราคา SL ของคุณจะอยู่ที่ 1808.99 (500 point จาก 1813.99 (ราคาเริ่มต้น)) หากคุณกำหนด 1,000 point ใน Take Profit (TP) ราคา TP ของคุณจะอยู่ที่ 1823.99 (1,000 point จาก 1813.99 (ราคาเริ่มต้น))

โปรดทราบว่าสำหรับ MT5 ราคาจะไม่ได้อ้างอิงจากราคาเริ่มต้นของการซื้อขาย โดย Stop Loss และ Take Profit จะอ้างอิงจากราคาตลาดปัจจุบันของการเทรดเมื่อใช้ฟังก์ชันลูกศร "ขึ้น" "ลง" ของ SL / TP

ตัวอย่างเช่น: หากผู้ใช้ตั้งค่า TP 500 point ใน MT5 ระบบจะตั้งค่า Take Profit ของคุณจากราคา ASK ของราคาตลาดปัจจุบัน 1811.31 ดังนั้นราคา TP จะถูกกำหนดไว้ที่ 1806.31