Nền tảng MT4 của tôi bật lên và xuất hiện một thông báo với nội dung "busy", vậy tôi nên làm gì?