Làm thế nào tôi có thể cài đặt phần mềm MT4 trên điện thoại di động của tôi (IOS/Android)?