Làm thế nào để có thể thêm server khác trên phần mềm MT4

Live server: FullertonMarketsLimited

Live 2 server: FullertonMarketsInc

 

1. Trước hết, đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào 1 tài khoản. Để chắc chắn bạn đã kết nối với server hiện tại, kiểm tra trạng thái tại mục phía dưới bên phải của phần mềm.

2. Tiếp theo, chọn File> Open an Account. Bạn sẽ thấy Các Server có thể đăng nhập như hình ảnh thể hiện. 

3. Chọn vào nút + để thêm Tên Nhà môi giới, và gõ từ khóa FullertonMarketsInc (Bảo đảm viết liền không cách). Bấm vào Scan để quét.

4. Nếu server Live 2 hiển thị ra thì sau đó, bạn sẽ có thể đăng nhập vào server Live 2 trên phần mềm MT4. Ngược lại, nếu không thành công, bạn cần tải về phần mềm MT4 phiên bản mới để có thể truy cập vào Server 2 tại Fullerton Suite.