Biểu đồ MT4 của tôi hiển thị thông báo lỗi 'Waiting for Update'. Vậy tôi nên làm gì?