Thời gian xử lý việc rút tiền của tôi là bao lâu?

Fullerton Markets sẽ xử lý yêu cầu rút tiền của bạn trong vòng 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, có thể mất 2-4 ngày làm việc để tiền có thể chạm vào tài khoản của bạn.

Rút tiền thông qua thẻ tín dụng nếu đã vượt quá hạn 6 tháng kể từ ngày nạp tiền thì tiền có thể sẽ được hoàn lại thông qua phương thức chuyển khoản ngân hàng nội địa. Fullerton Markets sẽ liên lạc với bạn nếu cần bổ sung bất kỳ thông tin cần thiết.