Có mất phí rút tiền không?

Đối với các giao dịch rút tiền thông qua Wire Transfer, phí ngân hàng hiện hành của người thụ hưởng được áp dụng. Đối với các giao dịch rút tiền thông qua Thẻ tín dụng và ví điện tử Wallet, Fullerton Markets không tính phí bất kỳ khoản phí xử lý. Tuy nhiên, có thể có phí xử lý áp đặt bởi ví điện tử hoặc do Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn.

Đối với các giao dịch rút tiền thông qua Tiền điện tử (BTC), sẽ có 1 khoản phí về tỷ giá hối đoái từ 3-4% khi chuyển đổi từ USD/EUR/SGD sang BTC

Lưu ý: Đối với việc rút tiền gốc hoặc lợi nhuận từ cổng thanh toán Neteller thì đều chịu phí quản lý 2% (Có điều kiện hoàn phí). Áp dụng cho các khách hàng từ: France, Germany, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, South Korea, Venezuala, Vietnam and Zimbabwe.