Những chức năng rút tiền khác nhau hiện có là gì?

Bạn có thể yêu cầu rút tiền của bạn thông qua ngân hàng nội địa, thẻ tín dụng và ví điện tử. Tuy nhiên, rút tiền phải được thực hiện chỉ thông qua các tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử mà bạn sử dụng để nạp tiền. Phải chú ý là rút lợi nhuận sẽ được thực hiện thông qua ngân hàng nội địa và ví điện tử, không rút qua thẻ tín dụng.