Lý do tại sao tạo “IB Chuyển tiền” là một nguồn nạp?